El moviment

L'estudi del moviment ha interessat a la humanitat des de la més distant antiguitat fins als nostres dies. Per exemple, l'home antic utilitzava el moviment dels estels per a poder orientar-se de manera més senzilla.

Actualment, l’estudi del moviment ens proporciona una font d'energia i coneixements sobre l'origen de l'Univers.

Què és el moviment?

El moviment és el fenomen en el que els cossos canvien de posició a l'espai. Aquest es descriu matemàticament en termes de desplaçament, distància, velocitat, acceleració i temps. La part de la física que s'encarrega d'estudiar el moviment és la mecànica.

Per què el moviment és relatiu?

Quan volem descriure si un cos està en moviment o estàtic (sense moviment), dependrà del punt que agafem com a referència. Aquest punt de referència podria estar, per exemple, situat a l’ull d’un observador o d’un cos en moviment. Però per tal d’explicar-ho millor, ho exemplificarem:

Imaginem que estem viatjant dins un vehicle que canvia de posició, és a dir que està en moviment, com podria ser un cotxe o un avió, i mirem a l’exterior, en aquell instant el nostre sistema de referència serem nosaltres mateixos, el paisatge es mourà respecte a nosaltres, però per a algú que estigui fora del vehicleserem nosaltres els que ens mourem.

Aqui podem observar un altre exemple:

Quan una persona espera per agafar el metro, veurà la resta de trens movent-se davant seu, ja que el seu sistema de referència és ell mateix.


En canvi, si una persona dins el tren observa l'exterior, veurà que l’estació s'allunya del seu punt de referència, mentre que l'interior del tren es troba estàtic. El sistema de referència ha canviat, el moviment és relatiu, res s'està movent ni res està en repòs.


Podeu trobar més exemples de moviments relatius a:

Vectors

Es diu vector a un segment d'una recta en l'espai que parteix d'un punt cap a un altre, és a dir, que té direcció i sentit. Els vectors en física tenen per funció expressar les magnituds vectorials. Els vectors podem tenir diversos eixos i en conseqüència expressar segments en diverses dimensions.

Tenin dos eixos, els eixos X i Y, expressaran segments en dues dimensions:

Tenin tres eixos, els eixos X, Y i Z, expressaran segments en tres dimensions.