Físics importants

“En física les paraules i les fòrmules estan conectades amb el món real.”
– Richard Feynman, Premi Nobel de Física (1918 – 1988)

"La lògica et portarà des de A fins a B. La imaginació et portarà a tot arreu."
- Albert Einstein, Premi Nobel de Física (1879 - 1955)

"La bellesa de la física es troba a la mesura en que fenòmens complexes i aparententment no relacionats poden ser explicats i correlacionats mitjançant un alt nivell d'abstracció per un conjunt de lleis que son impressionants a la seva simplicitat."
- Melvin Schwartz,
Premi Nobel de Física (1932-2006)

"El que un home anomena Déu, un altre ho anomena les lleis de la Física."
- Nikola Tesla,
inventor, enginyer elèctric, enginyer mecànic i físic il·lustre (1856 - 1943)

"Si els homes fessin el seu vil treball sense l'ajuda d'una dona i sense l'estimulant de l'alcohol, estarien obligats a ser més divins i menys bruts."
- Caroline Herschel,
inventor, enginyer elèctric, enginyer mecànic i físic il·lustre (1856 - 1943)